MISS “คิดฮอด”

“Miss” หนังสั้น จากเติบนึง studio ภาพยนต์โดย สุธิวัส จันทร์แก้ว หนังสั้นประกวดโครงการ ต้นตาล ภายใต้หัวข้อ เหตุเกิดที่ต้านตาล
เทศกาลหนังต้นตาล ครั้งที่ 1 หรือ TONTTANN FILMFESTIVAL 2012